top of page
Artistic Clapboard

KAJŽICA - DRUGAČNO ŠOLANJE
PODCAST

Kaj je Kajžica?

Kajžica je skupnost, ki podpira družine predšolskih in šolskih otrok pri njihovem razvoju.

V Kajžici odrasli in otroci sobivamo in soustvarjamo skupnost, v kateri osvajamo akademske in socialne veščine, spodbujamo samostojnost in odgovornost, hkrati pa vzgajamo v ljubezni, spoštovanju in miru.

V Kajžici delujemo po filozofiji montessori: sledimo otroku, verjamemo, da se otrok lahko učinkovito uči, ko se počuti ljubljenega in varnega, in da se največ nauči, ko ga nekaj zanima. Uporabljamo materiale montessori, vzgajamo za mir in samouresničitev posameznikov. Velik del našega delovanja prežema filozofija povezovalne komunikacije (NVC), s poudarkom na sočutju in reševanju konfliktov na način, da so v čim večji meri upoštevane potrebe vseh vpletenih.

Predšolskim otrokom nudi celodnevno varstvo, tedenske montessori urice in delavnice. 

Otrokom, ki se šolajo na domu nudi dnevno vključenost v skupnost s podporo pri učenju ter popoldanske aktivnosti. 

Starše in družine podpira s svetovanjem, izobraževanjem in materiali. 

Povezuje se tudi z drugimi pedagogi montessori in skupnostmi in z njimi deli znanje, izkušnje in omogoča dostop do materialov.

 

Vse to počnemo z namenom sooblikovanja delavnega, ljubečega in raziskovalnega vzdušja, ki otroke in odrasle spodbuja k odgovornemu, trajnostno naravnanemu, nenasilnemu in povezovalnemu odnosu do drugih ljudi in sveta, z zavedanjem povezanosti in soodvisnosti vsega živega. Otroke spodbujamo v razvoju zdrave ambicioznosti, procesov samospoznavanja, vključenosti, samonadzora ter avtentičnega, spoštljivega in povezovalnega izražanja. S svojim delom želimo doprinesti k boljšemu jutri.

bottom of page